Průmyslová chladící zařízení

Jako průmyslová chladící zařízení jsou označována všechna zařízení kromě domácích chladniček. Tato chladící zařízení jsou používána v gastronomii (např. chladící a mrazící stoly a boxy, výrobníky ledu a šoková chladící zařízení), obchodu (např. chladící boxy, chladící pulty, prodejní vitríny) i v průmyslu (např. chlazení průmyslově využívané vody, chlazení vřeten obráběcích strojů, chlazení elektrorozvaděčů u průmyslových zařízení). Všechna tato průmyslová chladící zařízení dodáváme, montujeme a provádíme na nich servis a údržbu.

Údržba a servis

Při poruše, havárii a odstávce velkého chladícího zařízení jsou ekonomické ztráty, z důvodu nefunkčnosti zařízení, v dnešní době enormně vysoké. Pro snížení ekonomických ztrát, z důvodu nefunkčního chladícího zařízení, je naprosto nezbytné se o toto chladící zařízení pravidelně starat, provádět pravidelné údržby a kontroly a včas odstraňovat drobné závady, které by mohly v budoucnu vést k fatální havárii celého zařízení. Na správnou funkci a chod chladícího zařízení má stěžejní vliv množství chladiva v okruhu, správný výkon kondenzátoru a kompresoru. Správné ovládání a regulace celého systému nám ušetří nemalé finanční náklady.

Revize

U chladících zařízení používaných v průmyslu je ve většině případech objem chladícího média takový, že tato zařízení spadají do režimu kontroly regulovaných látek. Dle zákona je nutné u těchto zařízení provádět revize na únik chladiva. Tato zařízení mají své revizní knihy, do kterých se provedené revize a případné zjištěné závady zaznamenávají. Náš servis je certifikovaný Ministerstvem životního prostředí k provádění těchto revizí. K nově dodaným chladícím zařízením revizní knihy vystavujeme. Dle našich zkušeností zákazníci s revizí chladícího zařízení často objednávají zároveň jeho údržbu a kontrolu, případně servis.

Poptávkový formulář