Klimatizace a autoklimatizace

Dodávky a montáž

Klimatizační jednotka dodávaná pro určitý prostor, musí být správně navržena, její výkon musí odpovídat tepelným ztrátám dané místnosti. Montáž klimatizační jednotky vyžaduje odbornost a profesionalitu realizační firmy. Před dodáním a montáží klimatizace je nezbytné vidět prostory, které chce zákazník klimatizovat z důvodu správného navržení, jak klimatizace, tak trasy pro CU potrubí, které propojuje venkovní a vnitřní jednotku klimatizace. Dále se nesmí zapomenout na fakt, že klimatizace, která chladí, produkuje kondenzát, který je nutné někam odvést.

Údržba a servis

Pro správnou funkci, chod a životnost klimatizační jednotky, je vhodné o klimatizaci pečovat, odborně ji ošetřovat a kontrolovat funkci a stav chladicí kapaliny v systému. Klimatizace potřebuje pravidelnou údržbu a servis v intervalu zhruba jednou ročně dle podmínek umístění venkovní jednotky klimatizace. Dále je třeba chemicky čistit vnitřní jednotku klimatizace a zajistit, aby se ve vnitřní jednotce nemnožily plísně a škodlivé bakterie. Údržbu a servis vaší klimatizace vám rádi odborně a profesionálně zajistíme.

Revize

U klimatizačních jednotek s větším objemem chladícího média, spadajícího do režimu regulovaných látek, je nutné, dle zákona, provádět revize na únik tohoto chladiva. Náš servis je certifikovaný Ministerstvem životního prostředí k provádění těchto revizí. Dle našich zkušeností zákazníci s revizí klimatizační jednotky často objednávají zároveň její údržbu a servis.

Autoklimatizace

Autoklimatizace

Moderní vozy jsou dnes již vybaveny klimatizací. Tato klimatizace v automobilech je extrémně namáhaná z důvodu umístění klimatizace v motorovém prostoru. Pro správný chod vaší autoklimatizace je bezpodmínečně nutné provádět pravidelnou údržbu a servis této klimatizace. Údržba, servis a kontrola množství chladicí kapaliny v autoklimatizaci je doporučena výrobci automobilů jednou ročně. Servis a kontrolu chladící kapaliny provádíme našim zákazníkům v naší provozovně.

Klimatizace

Klimatizace

Se změnou klimatu a vzrůstající průměrnou teplotou jsou stále více v oblibě klimatizační zařízení, která ve vašem domě, kanceláři a dalších prostorech zajistí správný komfort teploty a vlhkosti okolního vzduchu. Moderní klimatizace jsou výrobci těchto zařízení konstruované tak, aby mohly chladit, topit, ventilovat a odvlhčovat.

Poptávkový formulář