Chladničky, mrazničky

24 hodin denně

Příjem oprav 24 hodin denně
na tel. 602 350 920

Prodej

Pokud uvažujete o zakoupení nové chladničky, poradíme vám a pomůžeme s výběrem v pohodlí vašeho domova. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni vám o zařízením říct vše potřebné.

Opravy/Výměny

Opravy / výměny komponentů domácích i průmyslových chladících zařízení.

Opravy a výměny

Opravy/výměny kompresoru

Opravy/výměny kompresoru

Pokud dojde k poruše kompresoru u vaší chladničky, chladnička nemůže chladit ani mrazit. Kompresor u chladničky je možné vyměnit. Chladící zařízené je současně s výměnou kompresoru potřebné vždy doplnit chladícím médiem. Výměnu kompresoru je možné provést v naší dílně nebo přímo u vás doma.

Nastavení chladících zařízení

Opravy/výměny termostatu

Správnou teplotu v chladničce a mrazničce hlídá ovládací prvek mechanický termostat nebo elektronický termostat. Mechanický termostat snímá teplotu prostřednictvím kapiláry; elektronický termostat snímá teplotu PTC nebo NTC čidly. Správné nastavení teplot v chladícím zařízení má zásadní vliv na kvalitu skladovaných potravin a zároveň ovlivňuje spotřebu elektrické energie.

Opravy čidel

Opravy čidel

U moderních chladících zařízení ovládaných elektronikou dochází občas k poruše čidel, která dávají informaci o teplotě v chladícím zařízení ovládací elekronice. Tato čidla jsou zpravidla vyměnitelná, ale u některých chladniček jsou ovšem čidla nevyměnitelná. K posouzení správné funkce čidel a jejich výměně je vždy potřeba kvalifikovaný pracovník.

Oprava těsnění

Výměny těsnění dveří

Dveře chladících zařízení jsou osazeny gumovým magnetickým těsněním, které zaručuje dovření a těsnost dveří chladničky a mrazničky k samotné skříni chladícího zařízení. Při netěsnosti tohoto zařízení se může vytvářet nadměrná námraza a zvyšuje se spotřeba elektrické energie na provoz zařízení. Výměnu těsnění dveří a jeho vlepení a napasování vám nejlépe zajistí profesionální firma.

Opravy vadných topných těles

Opravy vadných topných těles

U moderních chladniček s funkcí No Frost je odmražení výparníku zajištěno topným tělesem a jeho činnost je z bezpečnostních důvodů hlídána odtávací sondou. Při poruše tohoto tělesa dochází k hromadění námrazy na výparníku, jeho zneprůchodnění a ventilátor, který tento výparník neustále profukuje, nedopraví mražený vzduch do potřebného prostoru chladničky a mrazničky. Výměna topného tělesa, sondy a bezpečnostních tepelných pojistek, popřípadě ventilátoru, je velmi odborná práce, ke které je zapotřebí profesionální technik.

Opravy ucpaných odtokových trubic u výparníků

Opravy ucpaných odtokových trubic u výparníků

Nejčastějším důvodem neopravitelnosti chladícího zařízení je na první pohled přehlížená skutečnost, že se v chladničce pod spodními šuplíky objevuje voda. Je to způsobeno zacpáním nebo blokací odtokové trubice. Čištění a zprůchodnění odtoku kondenzátu je služba, kterou naše firma provádí. Pokud se chladnička delší dobu nechá bez této údržby, dochází k zatékání kondenzátu do vlastních stěn chladničky a ke zrezivění trubiček, kterými je dopravováno chladivo do systému chlazení. Již při mikroskopických dírkách dochází k úniku chladiva a chladnička se stává nefunkční a v mnoha případech i neopravitelná.

Poptávkový formulář