Průmyslová chladící zařízení

Mezi průmyslová chladicí zařízení patří všechny chladicí přístroje kromě domácích chladniček. Všechna tato průmyslová chladící zařízení dodáváme, montujeme a provádíme na nich odborný servis a údržbu.

Údržba a servis

Při poruše, havárii a odstávce velkého chladícího zařízení dochází k velkým ekonomickým ztrátám. Proto je naprosto nezbytné se o toto chladící zařízení pravidelně starat, provádět pravidelné údržby a kontroly a včas odstraňovat drobné závady, které by mohly v budoucnu vést k fatální havárii celého zařízení. Správné ovládání a regulace celého systému ušetří nemalé finanční náklady. Od toho tu jsme my – ozvěte se nám a domluvte si s námi údržbu vašich zařízení!

Revize

U chladicích zařízení používaných v průmyslu je ve většině případů objem chladícího média takový, že tato zařízení spadají do režimu kontroly regulovaných látek. Dle zákona je nutné u těchto zařízení provádět revize na únik chladiva. Náš servis je certifikovaný Ministerstvem životního prostředí k provádění těchto revizí – využijte našich odborných služeb!

Poptávkový formulář